Ożywianie istniejącego systemu w ramach ciągłego doskonalenia

iso 9001 reanimacja

Powody przeprowadzania reanimacji systemu zarządzania jakością:

  • zaniechanie niektórych działań w ramach rozprężenia organizacji po przebytym audycie
  • duża ilość uwag o potencjalnych niezgodnościach zaistniałych podczas audytu
  • dynamiczny rozwój organizacji przy braku doświadczenia w rozwijaniu systemu zarządzania jakością
  • brak oczekiwanych efektów i korzyści z działania systemu zarządzania jakością

Zakres usługi w ramach ożywiania istniejącego systemu zarządzania jakością

Usługa zawiera przegląd systemu i ocenę spełnienia zakładanych efektów oraz naprawę błędów w działaniu oraz uruchomienie tych obszarów, które zostały zaniechane lub nie zostały uwzględnione w pierwotnej wersji podczas tworzenia systemu.
Zaproponujemy działania naprawcze oraz korygujące, a także poprzez systematyczną kontrolę dopilnujemy skutecznego ich wdrożenia. Na zakończenie usługi przygotujemy kompleksowy raport ze skuteczności wprowadzonych działań.