Outsourcing funkcji Pełnomocnika ds. zarządzania systemem jakości

outsourcing pełnomocnika jakości

Zakres usługi w ramach outsourcingu Pełnomocnika ds. Jakości

W ramach tej usługi firma zyskuje odpowiedzialną i profesjonalną osobę, bez konieczności zwiększania funduszu płac.

Osoba posiada uprawnienia i obowiązki w następującym zakresie:

 • Reprezentowanie firmy wobec organizacji certyfikującej oraz nadzorującej System Zarządzania Jakością
 • Zatwierdzanie dokumentów pod kątem ich adekwatności z wdrożonym Systemem Zarządzania Jakością
 • Przeglądanie dokumentacji oraz zapisów nadzorowanych w systemie jakości
 • Wycofywanie dokumentów i zapisów niezgodnych z zapisami Systemu Zarządzania Jakością
 • Dokonywanie zmian w dokumentacji systemu zgodnie z odpowiednią procedurą
 • Szkolenie pracowników firmy w zakresie działania systemu jakości
 • Ustanawianie obszarów do doskonalenia i prowadzenie działań doskonalących w tym zakresie
 • Wprowadzanie zaleceń dotyczących doskonalenia
 • Dokonywanie zmian w dokumentacji systemu zgodnie z odpowiednią procedurą
 • Dokonywanie audytów wewnętrznych systemu, procesów i wyrobów
 • Współudział w przeglądach zarządzania