Optymalizacja istniejącego systemu w ramach poprawy, zmniejszenia kosztów działania i ciągłego doskonalenia

optymalizacja iso 9001

Powody optymalizacji istniejącego systemu zarządzania jakością:

  • zbyt wysokie koszty jakości
  • nadmierna biurokracja, hamująca działania personelu
  • skomplikowane procedury niezrozumiałe w organizacji
  • skomplikowany i niedrożny system przepływu informacji

Zakres usługi w ramach optymalizacji systemu zarządzania

W ramach tej usługi proponujemy konsultacje i doradztwo w zakresie optymalizacji działania organizacji, weryfikacji niezbędnej ilości procedur i instrukcji, udrożnienia systemu przepływu informacji oraz poszukiwania oszczędności w zakresie utrzymywania systemów zarządzania jakością.

Dodatkowo proponujemy usługę w zakresie wizualizacji systemu zarządzania jakością w postaci ujednolicenia szaty graficznej i identyfikacji dokumentacji oraz opracowania modelowej prezentacji firmy i jej systemu jakości.