Usługi informatyczne

konsulting informatyczny

Świadczymy kompleksowe usługi informatyczne w zakresie:

  • Analizy systemowej
  • Analizy biznesowej
  • Wyszukania i doboru właściwych technologii
  • Zbierania i definicji wymagań funkcjonalnych
  • Zarządzania projektami informatycznymi
  • Utrzymania i rozwoju oprogramowania

Oceniamy możliwości zastosowania rozwiązań informatycznych do wsparcia działalności bieżacej firm i usprawnienia ich procesów biznesowych.

Przygotowujemy wymagania funkcjonalne / niefunkcjonalne dla systemów oraz definiujemy oczekiwaną architekturę rozwiązań.

Świadczymy usługę niezależnego Project Managera w celu wsparcia merytorycznego i operacyjnego podczas wdrożeń rozwiązań IT realizowanych przez firmy trzecie.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług