ISO 9001 – informacje podstawowe

iso 9001

Standard ISO 9001 to międzynarodowy standard zarządzania jakością który oferuje szereg korzyści dla przedsiębiorstw. Norma zapewnia wskazówki i narzędzia dla firm i organizacji które chcą zapewnić aby ich produkty bądź oferowane usługi były spójne i zgodne z wymaganiami klientów a ich jakość była ciągle podwyższana.

Implementacje systemu odbywają się dla firm o różnym rozmiarze działających w różnych branżach zawsze dążąc do poprawy wewnętrznego zarządzania i procesów operacyjnych przedsiębiorstwa. Zalecane jest objęcie systemem 9001 całość firmy a nie tylko część wybranych działów lub procesów.

Korzyści z wdrożenia standardu ISO 9001:

 • Poprawa jakości wyrobów i usług poprzez ciągłe doskonalenie
 • Zwiększone zadowolenie klienta i wzrost lojalności
 • Zwiększone przychody i udział w rynku poprzez elastyczną i szybką reakcję na zmiany rynkowe.
 • Integracja i uporządkowanie procesów wewnętrznych prowadzące do zwiększenia produktywności i rezultatów
 • Zwiększenie wydajności firmy i lepsze zarządzanie kosztami
 • Zapewnienie zaintersowanym stronom pewności co do spójności, skuteczności i efektywności organizacji
 • Wiarygodność i zwiększenie konkurencyjności na rynku
 • Spójność w dostarczaniu produktów i usług
 • Niższe koszty i skrócenie czasu cyklu dostarczania poprzez efektywniejsze wykorzystanie zasobów
 • Poprawa komunikacji, planowania i procesów administracyjnych
 • Zorganizowanie i ujednolicenie dokumentacji