Najczęściej zadawane pytania

iso 9001:2015 cena

Jak wygląda proces prowadzący do uzyskania certyfikatu ISO 9001

1. Pierwszym etapem jest przygotowanie firmy do wdrożenia zaleceń i standardów zgodnych z postanowieniami normy. Wdrożenie opiera sie na realizacji wielu zadań i często jest błędnie postrzegane tylko jako wytworzenie dokumentacji.

Część z zadań które są przedmiotem usług wykonywanych przez Normit

 • Analiza stanu istniejącego w Firmie
 • Szkolenie kierownictwa
 • Przegląd struktury organizacyjnej
 • Pomoc w ustanowieniu celów dotyczących jakości
 • Szkolenia pracowników i audytorów wewnętrznych
 • Przygotowanie firmy do certyfikacji
 • Wybór jednostki certyfikującej
 • Przeprowadzenie audytu wewnętrznego
 • Asysta podczas audytu certyfikującego

2. Następnym krokiem w drodze do certyfikacji jest wybór akredytowanej jednostki certyfikującej systemy 9001 i umówienie terminu przeprowadzenia audytu certyfikującego.

Podczas audytu certyfikującego, niezależny audytor bada i ocenia stopień spełnienia przez organizację wymagań normy ISO 9001:2015. W zależności od skali przedsiębiorstwa audyt trwa przeciętnie od 1 do 2 dni.

Nasz konsultant wdrażający świadczy asystę i jest każdorazowo obecny podczas audytu certyfikującego.

3. W rezultacie pomyślnie przeprowadzonego audytu, jednostka certyfikująca przyznaje certyfikat zgodny z ISO 9001.

Certyfikat jest wystawiany na okres 3 lat i corocznie jest dokonywany audyt w nadzorze który ma za zadanie potwierdzić utrzymanie systemu i organizacji zgodnej z normą jakości. Po upływie 3 lat certyfikat jakości wymaga kolejnego audytu recertyfikującego w celu przedłużenia jego ważności o kolejne 3 lata.

Ile czasu trwa proces wdrożenia ?

Proces wdrożenia uzależniony jest od wielkości organizacji oraz stopnia dostępności pracowników firmy podczas współpracy z konsultantem. W przypadku mikro i małych firm  proces doprowadzenia organizacji do gotowości certyfikacyjnej zajmuje zwykle ok. 3 tygodni.

Niezależną kwestią jest termin przeprowadzeniu audytu w wybranej jednostce certyfikującej, w ramach przyśpieszenia prac, rekomendowane jest zgłoszenie firmy do certyfikacji w trakcie realizacji prac wdrożeniowych.

Ile kosztuje certyfikat ISO 9001?

Koszt uzyskania certyfikatu zgodności z normą PN – EN ISO/IEC 9001:2015 jest różny w zależności od organizacji i zależy m.in. od jej wielkości, stanu uporządkowania istniejących procesów a także od ilości lokalizacji (np. oddziałów firmy). W celu oszacowania całkowitych kosztów inwestycji w certyfikat należy wziąć pod uwagę:

 • koszty przygotowania firmy do uzyskania certyfikatu
 • koszt pierwszej ceryfikacji w wybranej jednostce certyfikującej
 • koszty audytu w nadzorze

Wycena przygotowania firmy do certyfikacji

Wycena dotycząca wdrożenia systemu zarządzania przez NORMIT jest każdorazowo ustalana indywidualnie i zależy od następujących czynników takich jak:

 • Branża i rozmiar firmy w kontekście ilości procesów biznesowych
 • Ilość oddziałów i ich rozproszenie geograficzne
 • Wielkość zatrudnienia
 • Czy usługa dotyczy wdrożenia systemu od podstaw czy przeglądu i aktualizacji systemu do nowej wersji normy

W celu uzyskania wyceny zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź e-mail.

<- powrót do ISO 9001:2015