Usługi audytowania drugiej strony – dostawców, kooperantów, firm współpracujących

audyt drugiej strony

Audyt drugiej strony jest procesem polegającym na weryfikacji funkcjonowania procesów w przedsiębiorstwie w celu uzyskania “dowodu z audytu” który jest poddawany subiektywnej ocenie  w oparciu o wymagania określone w kryteriach audytu. Ten rodzaj audytu jest przeważnie przeprowadzany w celu zbadania systemu zarządzania przez klienta lub zainteresowaną instytucję.

Powody przeprowadzania audytów drugiej strony:

  • zalecenia normy PN-EN ISO 9001:2015
  • sprawdzenie realizowania wymagań przez dostawców i kooperantów
  • zebranie informacji na temat dostawców, które pozwalają na ich lepszą ocenę lub kwalifikację
  • poszukiwanie dróg usprawnienia systemu komunikacji z dostawcami i kooperantami

Zakres usługi audytowania drugiej strony

Na bazie kryteriów i zakresu audytu określonych przez zamawiającego usługę, dokonamy audytu drugiej strony oraz wykonamy pełny, niezależny raport z audytu dostawców i kooperantów zamawiającego.
Zweryfikujemy wymagania zawarte w kontrakcie pomiędzy zlecającym a jego partnerami, jak również specjalne wymagania zawarte w systemie zarządzania zlecającego i mogące obejmować obszary uregulowane normami ISO.

Podpisując stosowną klauzulę o poufności, gwarantujemy, że audytor nie ujawni żadnej innej stronie zawartości dokumentów oraz innych informacji uzyskanych podczas audytu lub z raportu z audytu.