Projektowanie, wdrażanie i aktualizacja normy ISO 9001 do wydania ISO 9001:2015

iso 9001:2015

Wdrożenie od podstaw systemu zgodnego z normą ISO 9001:2015

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług w zakresie przygotowania firmy do certyfikacji wg. normy PN-EN ISO 9001:2015. W ramach tej usługi konsultujemy lub wykonujemy następujące czynności:

 • analiza stanu istniejącego w firmie
 • określenie słabych i mocnych stron oraz zagrożeń i szans
 • ustanowienie Polityki Jakości – określenie wizji i strategii organizacji
 • ocena zasobów i otoczenia – uwzględnienie możliwości ciągłego doskonalenia
 • przegląd struktury organizacyjnej, systemów komunikowania się i przepływu informacji
 • identyfikacja kluczowych i pomocniczych procesów oraz powiązań między nimi
 • opracowanie wstępnego projektu Systemu Zarządzania Jakością
 • opracowanie procedur i instrukcji – opracowanie formularzy i innych dokumentów systemu
 • szkolenie kierownictwa oraz pracowników firmy
 • przygotowanie dokumentacji dla jednostki certyfikującej
 • przygotowanie organizacji do audytu certyfikującego

Aktualizacja istniejącego systemu do wersji normy ISO 9001:2015

W przypadku gdy posiadają Państwo starszą wersję certyfikatu, zapraszamy do skorzystania z naszych usług w zakresie aktualizacji do wersji 2015. W ramach działań podstawowych przygotujemy:

 • audyt wewnętrzny istniejącego systemu zawierający raport z wstępnego rozpoznania stanu funkcjonowania systemu 9001 w organizacji
 • przegląd i modyfikację istniejących dokumentów pod kątem zgodności z normą PN-EN ISO 9001:2015
 • nowe wymagane dokumenty
 • konsultacje dla Zarządu i Pełnomocnika ds. Jakości
 • szkolenia pracowników
 • szkolenia pełnomocnika ds. Jakości
 • przygotowanie firmy do certyfikacji
 • wsparcie podczas audytu certyfikującego

Gwarantujemy pozytywne przejście audytu certyfikującego przez Państwa firmę.

W celu uzyskania wyceny kosztów wdrożenia bądź uzyskania dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami.

Informacje dodatkowe

Podstawowe informacje o ISO 9001ogólne informacje o normie PN-EN ISO 9001

Co zmieniło się w wersji 9001:2015? istotne zmiany w nowej wersji normy

Czas, koszty, procedury odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące uzyskania certyfikatu ISO 9001 dla firmy